Zateplení domu – fasádní stavebnice Novabrik

V dnešním článku si přiblížíme zateplení domu pomocí stavebnicového systému Novabrik.

Kvalitní zateplení domu představuje jeden z hlavních faktorů určujících ekonomické i ekologické kvality stavby. Stále větší oblibě se u nás v poslední době  těší samonosné odvětrané fasádní systémy budované suchou cestou. Jejich základní funkce je prostá: komínovým efektem odvětrávají plášť domu, a tím ho vysušují. Odchází tak veškerá vlhkost produkovaná životem v domě, vzlínající vlhkost i jiné druhy vlhkosti dané situací stavby, na což se v dnešní době často zapomíná.

Obecně platí, že jen suchý materiál má dobrý tepelný odpor. Teplo uniká s vlhkostí. Akumuluje se pouze v suchých konstrukcích: až 60% energie vydané na topení se akumuluje ve zdivu. Navíc odstraněním vlhkosti dochází i k odstranění různých druhů viditelných a neviditelných plísní.

Zajímavé provozně-ekonomické hledisko má výrobek s obchodním názvem Novabrik, fasádní systém se zárukou 50 let; životnost betonu a drceného kamene, ze kterého jsou stavební prvky Novabrik vyrobeny, je však mnohem delší.

Zákazníkům jsou nabízeny dva typy kvalitních fasádních systémů – odvětraný systém fungující na principu komínového efektu Novabrik Regular a tepelněizolační, difúzně otevřený fasádní obklad Novabrik Therm.

Novabrik  fasády s dlouhou životností

Pokud porovnáme tyto fasády z hlediska pořizovací ceny s běžnými fasádami, jsou srovnatelné. V užitných vlastnostech je však nelze porovnávat. Porovnáme-li zdánlivě o něco vyšší  pořizovací náklady této fasády s pořizovacími náklady běžných typů, přidají se náklady na běžné opravy a budoucí údržbu těchto typů a to vše se rozpočítá na dobu padesáti let, pak ani není třeba vkládat inflační koeficient a tento systém vyjde jako jediný ziskový.

Kromě dlouhé životnosti je prakticky bezúdržbový a skýtá možnost dalších stavebních úprav i po svém dokončení. Stavebnicový systém uzamykatelných překládaných kamenů je totiž rozebíratelný a dá se s ním snadno manipulovat i po dokončení. Stačí rozebrat potřebný úsek. Po provedení potřebných stavebních úprav lze fasádu znovu složit bez sebemenšího poškození a negativních změn na jejím vzhledu a funkci.