Přehled typů čerpadel na českém trhu

shuttestock.com

Čerpadlo je mechanický stroj, jehož úkolem je dodat kinetickou, potenciální či tlakovou energii tekutině, která přes něj protéká. K pohánění čerpadla se používá jiný stroj, zpravidla motor, ale setkáme se i s čerpadly, která jsou poháněná lidskou silou. Jaké známe typy a k čemu jsou určeny?

Celý příspěvek