Použití reverzní osmózy v akvaristice

V prvé řadě bychom měli vysvětlit, co to vlastně je reverzní osmóza (RO) a k jakému účelu se v akvaristice používá.

Co je reverzní osmóza

Jedná se o zařízení, které je určeno k filtraci a produkci čisté vody, která je zbavena všech škodlivin nacházejících se ve vodě. V akvaristice je důležité, že toto filtrační zařízení odstraňuje z vody sůl, která způsobuje tvrdost vody. Odstraňuje mimo jiné ionty, které jsou v akvaristice taktéž nežádoucí. Použitím tohoto zařízení nám vzniká voda měkká, u které se blíží nulová tvrdost. Voda, která má vysokou tvrdost a pH je nežádoucí pro pěstování rostlin v akváriu a pro chov velké části tropických ryb. Takto upravená voda se dá použít i pro potřeby vaření, ale my se nyní budeme věnovat akvaristice.

akvaristika

A na jakém principu takové zařízení pracuje?

Voda napuštěná do akvária prochází polopropustnou membránou, kterou projdou pouze molekuly vody. Tato membrána zachytí všechny nepotřebné částice vody. Takto upravená voda je schopna snížit výkyvy pH ve vodě. Při dodávání CO2 a správně nastavené filtraci je možno dosáhnout mírně kyselé hodnoty pH vody. 

Použitím reverzní osmózy nám vzniká destilovaná voda, která je však zbavena všech minerálů. Snadným řešením je dolití vody z vodovodního řadu. Tím dosáhneme kompromisu, avšak není to řešení dokonalé. V tomto případě již existují přípravky, které nám minerály do vody dostanou. 

Z jakých komponentů se reverzní osmóza skládá

Základem každé reverzní osmózy je tělo reverzní osmózy, membrána a předfiltry (sedimentační a uhlíkový). Hlavním dílem reverzní osmózy je membrána, kterou musíme chránit před znečištěním. K tomu nám slouží předfiltry. Sestavy reverzní osmózy dělíme podle počtu předfiltrů, filtrů a membrán, kterými upravená voda prochází. Pro začínající akvaristy je nejvhodnější a ověřená třístupňová RO s řadovými předfiltry a pro náročnější akvaristy a mořská akvária je čtyřstupňová osmóza. 

reverzní osmóza

Napojení reverzní osmózy

RO můžeme napojit na vodovodní řad několika způsoby. Každý použije ten, který mu nejvíce vyhovuje. Může to být např. napojení na jakoukoliv baterii v domácnosti, na sprchu nebo i na přívod vody k pračce. Napojení provedeme pomocí přechodky nebo mezikusy. Většinou je v prodávaných baleních RO vsuvka a kohoutek, pomocí kterých pak jen otočením kohoutku spustíte vodu. 

Jestliže chcete k občasnému použití RO využít sprchu, namontujete přechodku a po dokončení ji zase vyšroubujete. 

Jak vyprodukovat velké množství vody?

V případě, že potřebujete vyprodukovat velké množství osmózní vody, je vhodné si pořídit přídavné čerpadlo na zvýšení tlaku na membránu. Při výrobě čisté vody z osmózy nám vzniká ztráta, jelikož osmóza, která nedokázala vodu vyčistit je tzv. odpadní voda.  Na jeden díl vody čisté připadají 2-3 díly vody odpadní. 

dodávání CO2 do akvária

Poměr odpadní vody k vodě čisté

Abychom zlepšili poměr odpadní vody k vodě čisté je možno použít tzv. kit, který nám vodu uspoří. Tento kit pracuje na principu použití další membrány, která opětovně vyčistí odpadní vodu, která by jinak odtekla do odpadu. Tím se vpodstatě zdvojnásobí počet vyčištěné vody. K tomu je však zapotřebí přikoupit ještě jednu membránu s korpusem. Další možností je napojení dvou RO za sebou. To se však vyplatí pouze pro výrobu velkého množstí čisté vody. 

Prodloužení životnosti membrány

Pro prodloužení životnosti membrány (která je nejdražší) je vhodné si pořídit tzv. oplachový ventil, kterým alespoň 1x týdně membránu opláchneme. Tento ventil funguje na principu toho, že vyřadí z provozu omezovač průtoku a tak bude voda proudit přes membránu. Takto ji necháme asi 5 minut proplachovat.