Znáte rozdíl mezi krysou a potkanem?

shutterstock.com

shutterstock.com

Jedním z nejstarších přenašečů nemocí se stala krysa. Postupem času ji však nahradil mnohem inteligentnější potkan, který nám dokáže nadělat spoustu starostí.

Ty nás mohou dohnat i k nutnému deratizátorskému zákroku.

Z historie

Nejprve bychom si mohli představit samotný původ krysy. Ta se v Evropě poprvé objevila přibližně koncem druhého tisíciletí před naším letopočtem. Jako první se dostala na Korsiku a Sardinii. V minulosti byla právem označována za nebezpečného hlodavce schopného přenést na lidský druh nejrůznější choroby.

Známí učenci tak přisuzovali nejnebezpečnější nemoc – takzvaný mor – právě krysám. Tyto domněnky byly postupem času opravdu potvrzeny.

Rozvoj lodní dopravy zapříčinil výskyt dalšího nepříjemného hlodavce – potkana. Ten původně pochází z východní Asie. Má rád vlhké prostory, a proto se mu daří právě v takových lokalitách. Ve větší míře jej v České republice můžeme nalézt přibližně od 18. století. V současnosti pokrývá plochu prakticky celého našeho státu.

Krysa, zdroj: wikipedia.org

Krysa, zdroj: wikipedia.org

Oproti tomu krysy od nás postupem času téměř zmizely, a to především díky rozvoji kamenných a cihlových staveb s vlhčími sklepy, kde se líbí právě spíše potkanům.

Jak je rozpoznat?

Pro běžného laika mohou být oba živočichové na první pohled stejní. My si však vysvětlíme, že je mezi nimi patřičný rozdíl, a to především v celkové stavbě těla. Potkan je zavalitější než krysa. Jeho ocas má kratší délku než samotné tělo, což je u krysy zase naopak. Potkan se pyšní šedou až hnědou barvou, krysu lze spíše označit za černou. Mezi další typické znaky patří menší uši a oči potkanů oproti krysám.

Potkan, zdroj: wikipedia.org

Potkan, zdroj: wikipedia.org

Potkan je odolnější

A v tom většinou tkví onen problém, kdy je třeba obrátit se na profesionální deratizátory. Potkani se velice rychle rozmnožují a dokáží vydržet i několik dní bez přísunu potravy. Jak již bylo řečeno na začátku, potkani patří mezi velice inteligentní zvířata shlukující se obvykle ve velkých koloniích.

Pro člověka představují jak možné zdravotní riziko, tak i značné škody na majetku. Pokud máte podezření na výskyt tohoto nepříjemného hlodavce, neváhejte se obrátit na společnost TOPderax zajišťující deratizaci v Brně a okolí.