Jak probíhá výstavba srubového domu krok za krokem?

zdroj: woodlife.cz

zdroj: woodlife.cz

Zatímco v předchozích dvou generacích se lidé přesouvali hromadně do měst, současný trend je zcela opačný. Ruch města narostl do té míry, že lidé touží po klidu venkova a vesnice v blízkosti velkých měst se rozrůstají o množství novostaveb. Příklon zpátky k přírodě a její kráse se projevuje i ve volbě typu domu. Stále větší oblibě se totiž těší srubové domy. Pokud patříte mezi ty, kdo o jejich stavbě uvažují, podívejte se, jak probíhá stavba takového domu.

Papírová příprava

Stejně jako u běžného domu vás před samotnou stavbou čeká nezbytné papírování. Po konzultaci s projektantem o vaší představě domu a jeho dispozice bude vypracován projekt srubového domu. S ním je třeba navštívit stavební úřad a zažádat o stavební povolení. Ještě před koupí stavebního pozemku se však na stavebním úřadě předem informujte, zda je v dané lokalitě možno stavět i sruby. Ovšem na vesnicích, obzvlášť v blízkosti lesa a luk, jistě nebude problém s tím, že by srubový dům nezapadal do charakteru lokality.
Zbývá už jen podepsat poslední papír – smlouvu se stavební firmou.

Stavba srubového domu krok za krokem

Po získání stavebního povolení se již skutečně začne něco dít. Podívejme se podrobně na to, jak srubové domy vznikají.

1. Základová deska

Začátek prací na pozemku se nebude lišit od stavby klasického domu. Nejprve je třeba vybudovat základovou desku. Po provedení hydroizolace se mohou začít pokládat první dřevěné hranoly nebo klády seříznuté na spodní straně do roviny, aby lépe přilehly na základovou desku.

Betonová základová deska, zdroj: woodlife.cz

Betonová základová deska, zdroj: woodlife.cz

2. Příprava dřeva

Kmeny stromů, ze kterých bude srubový dům sestaven je třeba před samotnou stavbou upravit. Ke stavbě roubenky se nejčastěji využívá dřeva smrkového, případně borového. Pokácené stromy je třeba nejprve zbavit kůry. Odkorňování probíhá ručně, aby nedošlo k poškození povrchové vrstvy dřeva. Tím se docílí delší životnosti materiálu.

3. Příprava drážek a spojů

Po odkornění je třeba dřevo opracovat tak, aby se při stavbě srubového domu mohlo postupovat jako při skládání stavebnice. Dřevo je stále ještě v prostorách stavební firmy a prochází další úpravou. Nyní je třeba do klád vyřezat drážky pro podélné spoje a vykrojit spoje rohové. Stavitel také musí důkladně promyslet pořadí, v jakém na sebe budou klády navazovat.
Napříč podélnými drážkami se připraví otvory pro elekroinstalaci. Díky tomu je veškeré vedení nenápadně uschováno.

4. Stavba konstrukce domu

Po přípravě a očíslování jednotlivých klád se může stavební materiál dopravit na pozemek. Z předpřipravených klád se na základové desce s pomocí jeřábu vybuduje základní konstrukce srubu z obvodových zdí a nosných příček. Spoje se vyloží izolací, která ještě zvýší tepelnou izolaci domu. Volba izolace závisí na investorovi. Nejčastěji se však využívá ovčí vlny nebo minerální vaty.

Stavba konstrukce domu, zdroj: woodlife.cz

Stavba konstrukce domu, zdroj: woodlife.cz

5. Konstrukce střechy

Následuje konstrukce krovů střechy a položení střešní krytiny. Její volba opět závisí na budoucím majiteli domu.

6. Ošetření dřeva

Dřevo, jakožto přírodní materiál, vyžaduje jistou péči. Odměnou vám však bude životnost stavby, která se může počítat i na stovky let. K ochraně proti škůdcům, plísním, houbám a UV záření lze zvolit přírodní nebo chemické prostředky. Opět záleží na volbě budoucího majitele. Dále může následovat barevný nátěr dřeva.

7. Práce v interiéru

V předchozích šesti krocích jsme představili pracovní postup pro výstavbu hrubé stavby. Následují práce na vnitřku domu, kdy se dodělávají podlahy, elektroinstalace, rozvody vody, atd.