Vybíráme jímku, žumpu či septik

Ne vždy stavíme dům v lokalitách, kde je k dispozici kanalizace či chceme zadržovat dešťovou vodu a následně ji využívat. V dnešním článku vám krátce představíme, který typ k čemu slouží.

Jímky a žumpy

Vybudování jímky (žumpy) vás čeká v případě, že v místě vašeho domu není k dispozici kanalizace. Z toho vyplývá, že se jedná o velké bezodtokové nádrže (dnes většinou z plastu), které jsou umístěny v zemi u vašeho domu. Jejich výhodou je snadná montáž a vysoká životnost.

Jelikož jsou tyto nádoby bezodtokové, je jasné, že se za čas naplní. Proto je nutné žumpu pravidelně vyvážet. Z toho důvodu je nutné ji umístit na takové místo, aby k ní byl umožněn snadný přístup.

Tyto nádrže lze využít i jako skladiště dešťové vody, která se používá v moderních domech jako užitková či na prosté zalévání zahrady.

Septiky

Septik slouží k mechanickému předčištění komunálních odpadních vod. Používá se v případech, kdy není vybudovaná čistička odpadních vod (dále ČOV) nebo je zastaralá. O nutnosti jeho vybudování se informujte na místním stavebním úřadu. Rovněž septiky se dodávají nejčastěji v plastovém provedení. Septik je rozdělen na 2 – 3 komory, které slouží k efektivnímu oddělení tuhých splašků.

Zdroj: http://www.jimky-zumpy-septiky.cz/