Náklady na rekonstrukci nemusí být rozhodující. Někdy je lepší dům zbourat

Uvažujete nad tím, že rekonstruujete příbytek po rodičích? Nebo jste odkoupili pozemek s domem, který samozřejmě lze zrekonstruovat, ale také se nabízí možnost ho zcela zbourat? Rozhodování mezi demoličními pracemi a rekonstrukcí není vždy snadné, rozhodující je v tomto případě jednoznačně cena. Pokud budete uvažovat nad demolicí, v potaz je třeba brát i poplatky za likvidaci odpadu a odvoz stavební suti. V případě rekonstrukce je však třeba brát v potaz všechno, co potřebuje opravu. Navíc náklady pojené s rekonstrukcí nejsou vždycky rozhodující. 

Jak je to s cenou demoličních prací

V ideálním případě by si měl člověk nad tím sednout a spočítat si, co ho vyjde levněji. V případě bouracích a demoličních prací je třeba myslet na zmiňovaný odvoz stavební suti a likvidaci odpadu. I když byste si samozřejmě demoliční odpad mohli odvézt do sběrného dvoru sami, lepší je to nechat profesionálům. Mnozí lidé si neuvědomují, že do sběrného dvoru mohou přinést jenom konkrétní množství odpadu na osobu, což by mohlo odvoz suti razantně zkomplikovat. Navíc mnohý odpad obsahuje azbest a ten je třeba likvidovat jinak a opatrněji. 

V případě ceny demoličních služeb lze říct, že cena demolice se vždy odvíjí od toho, jak velká je konkrétní bouraná nemovitost. 

Jak je to s cenou rekonstrukcí

Jak jsme zmínili, náklady spojené s rekonstrukcí nemusí být vždycky rozhodující. Je dobré si i nad investicí do rekonstrukce sednout a sepsat si všechno, do čeho je nutné investovat. Nejčastěji se v potaz bere investice do nových rozvodů vody, elektřiny, také investice do nové kanalizace a do krovů, omítek, zateplení. To všechno jsou velice nákladné položky, které navíc nemusí přinést opravdu ekonomické bydlení. 

I když byste investovali do všeho, co dům potřebuje, mohlo by se stát, že při pozdějším bydlení byste nebydleli zrovna ekonomicky, že by vás bydlení stálo mnoho. V takovém případě byste litovali, že jste se raději nepustili do demoličních prací.