Jak vypadá časový harmonogram prací při rekonstrukci bytového jádra?

shutterstock.com

shutterstock.com

Rekonstrukce bytového jádra je náročný zásah do bytu a po dobu rekonstrukce znemožňuje jeho plnohodnotné využívání. Proto je vhodné po dobu prací zajistit pohodlnější náhradní ubytování například u širší rodiny. Jak dlouho rekonstrukce koupelny trvá? Podívejte se na časový harmonogram prací.

Plánování

Základem úspěšné rekonstrukce je pečlivé plánování rekonstrukce bytového jádra v Brně. Dobře rozvažte dispozice celého prostoru, aby během rekonstrukce nedošlo ke zbytečným předělávkám a prodloužení celého procesu. Pokud budete výrazně měnit dispozice koupelny, je třeba také dopředu zařídit stavební povolení, pokud se vás to týká. Potom už nic nebrání započetí prací.

Celková rekonstrukce bytového jádra trvá 7-10 dní. Některé firmy lákají zákazníky na rekonstrukce, které proběhnou pouze během jednoho týdne. Zkušenosti však ukazují, že dříve než za 7 dní rekonstrukci provést nelze, snad jen za předpokladu snížení kvality práce nebo v případě, že firma do týdenního harmonogramu nezahrnuje všechny práce a rekonstrukce se nakonec stejně protáhne. Při zajišťování náhradního řešení bydlení po dobu rekonstrukce tedy raději počítejte s deseti dny. Není výjimkou, kdy se při rekonstrukci panelového bytu v Brně přistoupí k vícepracím (některé nedostatky nejsou na první pohled zřejmé).

Časový harmonogram

Podívejme se nyní na to, v jakém sledu budou stavební práce prováděny v průběhu jednotlivých dní rekonstrukce.

1. den – během prvního dne by se měly stihnout všechny bourací práce, tím je myšlena demontáž stávajícího zařízení koupelny a wc, odpojení rozvodů vody, odpadů i elektro. Následuje vybourání umakartového jádra a odvoz veškerého odpadu k ekologické likvidaci. V závěru dne je dovezen stavební materiál.

2. den – celý druhý den je věnován výstavbě nových příček, které mohou být postaveny z pórobetonových tvárnic o tloušťce 5-7 cm, sádrokartonu nebo ze speciálních panelů.

3. den – dochází k instalaci rozvodů elektřiny, vody a odpadů. Nejnáročnější je provedení rozvodů elektřiny v případě, kdy jsou příčky vyzděny pórobetonovými tvárnicemi. V tomto případě je třeba vysekat do nových zdí drážky pro nové rozvody. V případě sádrokartonových příček je situace snazší a rozvody jsou vedeny v meziprostoru mezi sádrokartonovými deskami konstrukce příček. Dále dojde k vyrovnání podlahy, případně také k zalití podlahového topení.

4. den – je provedeno začištění drážek a spár po instalaci rozvodů. Dále jsou zhotoveny sádrokartonové stropní podhledy.

5-6. den – probíhá úprava stěn, nanáší se penetrace, tenkovrstvé omítky, následuje obložení stěn koupelny, štukování neobložených částí zdí a pokládka dlažby.

7. den – patří malování stěn, vyspárování dlažby a keramických obkladů stěn a osazení obložkových zárubní.

8. den – probíhá instalace zařizovacích prvků od umyvadla, přes vanu či sprchový kout až po toaletu a jejich napojení na rozvody odpadu.

9-10. den – je věnován dokončovacím pracím, kdy je instalován koupelnový nábytek, křídla dveří, rovněž jsou dokončeny elektrické zásuvky, vypínače a instalována světla. Koupelna je již plně funkční. Zbývá provést závěrečný úklid. A pak může dojít k předání díla.