Efektivní a ekologické nakládání s kovošrotem

Recyklace nejrůznějších typů odpadů je čím dál diskutovanějším tématem. Je to samozřejmě dáno výrazně narůstajícím množstvím odpadu hromadícím se na legálních i nelegálních skládkách, ale také znečišťováním moří a podobně. A jisté je, že ani v budoucnu tomu nebude jinak a požadavek třídění odpadu a jeho následné recyklace bude stále naléhavější.

služby kovošrot

Proto není nijak překvapivé, že čím dál více jednotlivců i velkých společností dbá na důsledné třídění odpadů, jejichž recyklace jim není lhostejná. Jaká je situace ve vaší domácnosti nebo společnosti? Hledáte například způsob, jak se efektivně zbavit kovového odpadu?

Kovošrot vhodný k opětovnému zpracování

Zbavit se můžete lehkého nového a starého kovošrotu, jehož tloušťka by neměla přesáhnout 4 milimetry, pro těžký starý i nový kovošrot se doporučuje maximální tloušťka 6 milimetrů. V rámci služeb kovošrotu je rovněž možné odevzdat ocelové a litinové třísky, litinový kusový odpad a také lehký odpad o nízké čistotě.

V každém případě byste si však měli být vědomi toho, že trh s kovovým odpadem a jinými typy odpadu podléhá jistým změnám a výkyvům, které jsou samozřejmě dány aktuální situací na trhu mezinárodním. V poslední době to bylo zejména uvalení cel USA na dováženou ocel.

Spolehlivý zpracovatel kovošrotu

Společnost TSR Czech Republic, která je největším zpracovatel kovů na našem území, poskytuje široké spektrum služeb jednotlivcům i firmám. Služby kovošrot mohou zahrnovat například přistavení kontejnerů, svoz podle potřeby, nakládku kovošrotu jeřábem, rozpálení odpadu na místě, likvidaci stavebních celků apod. Samozřejmostí je také rychlé placení, jednoduchá administrativa nebo velká logistická kapacita. Zbavit se velkého množství kovošrotu tak může být mnohem snazší, než vás dosud napadlo.