Co obnáší změna dodavatele plynu?

shutterstock.com

shutterstock.com

Změna dodavatele plynu za jiného se někdy zdá lákavá, právo volby formou bezplatné změny mají totiž všichni zákazníci od 1. ledna 2007 a mají tak možnost ovlivnit část svých nákladů na domácnost.

Cena plynu se odvíjí od regulovaných cen, které jsou pevné a skládají se z částek na přepravu, distribuci a služby operátora trhu, tyto ceny stanovuje Energetický regulační úřad, a dále z neregulované složky ceny za energii plynu, tedy za samotnou dodávku plynu, cenu za strukturování dodávky plynu, kde jde o vyrovnávání sezónních výkyvů uskladněním plynu v zásobnících plynu, a obchodní marži dodavatele plynu. A tu lze změnou dodavatele ovlivnit. Je to tedy způsob, jak bydlet levněji.

Rozhodnutí je na vás

Ale je to samozřejmě na každém, jak se rozhodne, zda se to mu vyplatí, je důležité si spočítat. Nabízejí se k tomu web stránky Energetického regulačního úřadu kalkulator.eru.cz. K vyplnění je potřeba znát množství údajů, takže výsledek může být jen informativní. Jednodušší může být do vybrané firmy poslat údaje o své spotřebě a čekat na jejich podmínky. Ty se ale u jednotlivých dodavatelů mohou lišit nejen cenou, ale i dalšími bonusy.

Počítejte s tím, že změna dodavatele plynu zabere minimálně 3 měsíce (nejběžnější výpovědní lhůta)

Společnost, kterou si vyberete, kontaktujte buď zákaznickou linkou, přes elektronický formulář nebo můžete zajít osobně na její pobočku a vyplňte potřebné údaje do smlouvy. Při dalším postupu se může proces u různých společností lišit, buď budete osloveni osobně, nebo poštou, abyste podepsali smlouvu.

Podmínky smlouvy

Když smlouvu dostanete do ruky, zkontrolujte podmínky a podepsanou ji vraťte zpět, nejlépe opět poštou. O další záležitosti se již nová společnost postará sama. Současně se smlouvou je třeba vyplnit a podepsat výpověď a plnou moc na připravené formuláře. Plnou moc je potřeba k jednání nového dodavatele s původním dodavatelem vašim jménem.

Pokud již máte zateplený dům, je jednou z posledních možností jak ušetřit změna dodavatele energií

Před skončením výpovědní lhůty, tedy na konci třetího následujícího měsíce vám přijde poslední vyúčtování od původní společnosti, pak již od 1. dne příštího měsíce budete odebírat plyn od nového dodavatele za nové ceny. Dodavatel by vám měl také poslat uvítací dopis a rozpis měsíčních plateb, pak budete jen dostávat faktury. Nezapomeňte si zkontrolovat, aby zálohy odcházely na nové číslo účtu!

Je si nutno říci, že změna dodavatele proběhne jen administrativně bez výměny měřičů, kopání nového plynovodu apod., distributor totiž zůstane stejný a odečty plynoměrů budou probíhat jako doposud.