5 nejčastějších otázek a odpovědí ohledně tepelných čerpadel vzduch/voda

shutterstock.com

shutterstock.com

Tepelná čerpadla mohou majitelům domů ušetřit velkou část nákladů na vytápění domu. Jejich pořizovací cena však není zanedbatelná, proto je třeba koupi správného typu tepelného čerpadla dobře promyslet. Nejčastěji využívaným typem jsou tepelná čerpadla vzduch-voda. Podívejme se tedy na pět nejčastějších otázek, na něž byste měli před koupí tepelného čerpadla vzduch-voda znát odpovědi.

1. Kam je vhodné tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou nejčastější volbou, protože je lze umístit do každého domu. Ideální je, pokud se instaluje do nových nebo kompletně rekonstruovaných nemovitostí (zateplení, výměna plastových oken a dveří, atd.). Instalace je nevýhodná pouze ve dvou případech:

  • u domů ležících v horských oblastech – vzhledem k nízkým teplotám vzduchu by zde toto tepelné čerpadlo mělo příliš vysokou spotřebu elektrické energie, vhodnější se v těchto chladných oblastech jeví tepelná čerpadla země-voda
  • u domů, kde máte možnost položit do zahrady plošný kolektor – v tomto případě se opět pro nižší spotřebu elektřiny více hodí tepelné čerpadlo země-voda

2. Jak na ohřev teplé vody?

Tepelná čerpadla vzduch-voda nabízí dva způsoby ohřevu teplé vody:

  • celoroční ohřev přímo tepelným čerpadlem
  • předehřev vody tepelným čerpadlem a následný dohřev v elektrickém bojleru

Jednoznačně výhodnější je zvolit tepelné čerpadlo vzduch-voda, které umožňuje celoroční ohřev vody přímo tepelným čerpadlem.

Princip chodu tepelného čerpadla vzduch/voda, zdroj: tepelnacerpadla-levne.cz

Princip chodu tepelného čerpadla vzduch/voda, zdroj: tepelnacerpadla-levne.cz

3. Jaké další parametry při výběru tepelného čerpadla sledovat?

Při výběru tepelného čerpadla byste měli zohlednit především jeho výkon. Ten závisí na tepelné ztrátě vašeho domu při nejnižší místní výpočtové teplotě. To se dá nejlépe spočítat v projektové fázi rodinného domu a případně upravit velikost plastových oken v Ostravě. Výkon tepelného čerpadla by měl odpovídat 50-100% takto vypočítané tepelné ztráty vašeho domu.

Dalším parametrem tepelných čerpadel je topný faktor, který vypovídá o jeho účinnosti. Zde tedy platí, že čím je topný faktor vyšší, tím lépe. Ovšem ne vždy je topný faktor důvěryhodným údajem. Spolehnout se na něj můžete pouze u renomovaných výrobců, kteří získali značku kvality Q.

Tepelné čerpadlo také vybírejte podle způsobu regulace. Lépe než tepelná čerpadla s pouhým termostatem, je volit čerpadla s ekvitermním regulátorem. Ten upravuje teplotu topné vody v čerpadle podle aktuální venkovní teploty.

4. Jaký zvolit typ kompresoru?

Tepelná čerpadla vzduch-voda mohou mít kompresor typu:

  • on/off – umí pracovat jen v režimu zapnuto/vypnuto a potřebuje akumulační nádobu, vyznačuje se vyšší spotřebou energie, ale nižšími náklady na servis
  • frekvenčně řízený – tento typ kompresoru dokáže přizpůsobit výkon aktuální potřebě tepla, tudíž zpravidla nepotřebuje akumulační nádobu, nároky na spotřebu energie jsou nižší, ovšem je třeba počítat s vyššími náklady na případné opravy

Životnost obou typů kompresorů je srovnatelná.

5. Jak porovnat cenové nabídky jednotlivých dodavatelů?

Cenové nabídky jednotlivých dodavatelů se mohou lišit až v řádech desetitisíců. To může být pro kupujícího velmi matoucí. Pro přesné porovnání cenových nabídek si vyžádejte zahrnout do cenové nabídky nejen cenu tepelného čerpadla, ale také jeho montáž a elektroinstalaci.

Někteří dodavatelé totiž tyto položky automaticky neuvádí a potom lze jednotlivé cenové nabídky jen těžko mezi sebou porovnávat. Také si zkontrolujte, jak je dlouhá záruka na tepelné čerpadlo a případně další použité přístroje.